Operasyonel Mükemmellik

Operasyonların, Değer Zinciri boyunca uçtan-uca, Dijital ve İş Çözümlerini de devreye alarak, akışkan, çevik ve verimli kılınması

İş-BT (BITA) uyumluluğunun sağlanması

İcraat kültürünün yerleştirilmesi