Novida Birleşme ve Satın Alma

Due Diligence yapılması

Birleşme ve Satın Alma (M&A) Programlarının (PMO) ve Entegrasyonun baştan sona yönetilmesi