Novida 5-Adımda Yenileşim (İnovasyon)

Kuruluşta yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin güçlendirilmesi; çalışanların gönüllü katılımının sağlanması

Yenileşimin bir ekosistemin parçası olarak dış dünya ile birlikte beslenmesi

İşletmenin tüm refleks, davranış ve sistemleriyle, yenileşim (inovasyon) kültürünün benimsenmesini destekleyen dönüşümün gerçekleştirilmesi