NovHow Kültürel Dönüşüm Programları

Yaşayarak Öğrenme, Tasarım Düşüncesi ve Çeviklik Prensipleri ile tasarlanmış, uygulamalı ve etkili ‘Birlikte Gelişim ve Dönüşüm’ programları sayesinde, sürdürülebilir başarı için Yönetim Ekiplerinin geleceği birlikte tasarlaması, inşa etmesi, ortak dil ve yetkinlikleri geliştirmesi

Ekiplerin katılımcılığının, performans ve üretkenliğinin artırılması

Liderlik ve Yetenek kapasitesinin geliştirilmesi, potansiyelin ortaya çıkarılması

Kültürel dönüşümün gerçekleştirilmesi

Novhow Kültürel Dönüşüm Programları

'Novhow Kültürel Dönüşüm Programları' hakkında bilgi için info@novida.com.tr