Markalaşma

Kuruluşun stratejilerini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde, hedeflenen pazar ve kitleye yönelik olarak marka prensip ve stratejilerinin, marka portföy ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, güncellenmesi

Kuruluşun marka bilinirlik ve değerini artıracak dönüşümün gerçekleştirilmesi