Yönetişim ve Organizasyonel Yapılanma

Kuruluşun stratejik yön ve hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli yönetim, icraat ve paydaşlar arasındaki ilişkinin tesis edilmesi

Temsil, yetki, sorumluluk, karar sistemlerinin sağlıklı biçimde kurulması

Pazar-odaklı, çevik, verimli ve üretken bir organizasyonel yapılanmanın sağlanması