Stratejik Yön ve İş (Pazara-Gidiş) Modelini Geliştirme

Kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi, rekabet avantajı sağlaması, lig atlaması ya da ölçek, kapsam veya yön değiştirmesi amacıyla pazar-odaklı stratejik yön ve yol haritasının (plan) netleştirilmesi, hayata geçirilmesi

Kuruluşun, ürün, hizmet ve çözümlerini hedef müşterilerine kârlı ve sürdürülebilir biçimde sunabilmesi, daha fazla para kazanması ve büyümesi için en doğru ve en uygun İş (Pazara-Gidiş) Modelinin tüm boyutları ile kurgulanması ve hayata geçirilmesi