Satışta Mükemmellik (Satış x.0)

Geleneksel ve/veya dijital dünyanın gerçekleri doğrultusunda, satışın, iş geliştirme, pazarlama ve iletişim, ürün yönetimi, müşteri ilişkileri, iş ortakları ilişkileri, kanal yönetimi, servis gibi bağlantılarla birlikte ele alınması yoluyla

Kuruluşun strateji ve iş modelini destekleyecek şekilde satış yetkinliklerini daha üst düzeye çıkarması

İşletmenin hikâyesini, sunduklarını ve yetkinliklerini tüm kanallarını etkili kullanarak kullanıcıları ile buluşturması