Ready2… Programları

Girişimci, mentor, yatırımcıların bir ekosistemin parçası olarak güçlendirilmesi

Kurum-içi girişimciliğin yayılması

İş birlikleri ve iletişim ağlarının (network) geliştirilmesi

Yatırım ortamının ve mekanizmalarının geliştirilmesi

Böylece yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital çözümlerin ortaya konulması

Mikro ve makro ekonomilerin büyümesinin desteklenmesi amacıyla Programların tasarlanması, geliştirilmesi ve İş Birlikleriyle (Bireyler, Özel Sektör, Kamu Kurumları, Yatırımcılar, Sivil Toplum Örgütleri, Akademi gibi) birlikte hayata geçirilmesi