Müşteri Deneyimini Tasarlama/Yükseltme

Kuruluşun Müşteri ve İş Ortakları deneyiminin daha üst düzeye çıkarılması

Memnuniyet ve bağlılığın artırılması

İlişkinin karşılıklı verim ve kazanca dönüştürülmesi