İş Geliştirme ve Akıllı Pazarlama

Kuruluşun iş geliştirme, yeni fırsatlar yaratma, yeni müşteriler kazanma, mevcut müşterilerde derinleşme, iş birlikleri kurma, bütünleşik ve akıllı pazarlama (Pazarlama x.0) ve iletişim gibi yetkinliklerini daha üst düzeye çıkaracak strateji ve planların geliştirilmesi, hayata geçirilmesi